Általános információk az online pénztárgépekkel kapcsolatban

 

Az online pénztárgép üzemeltetése minden esetben a pénztárgép használatra kötelezett adózó kötelezettsége, így az esetleges mulasztások miatti felelősség is őt terheli.

Szolgáltatásaink:

  • Pénztárgép szerviz akár helyszíni javítással.
  • Értékesítés és szerviz.
  • Pénztárgép rendszerek és kiegészítők.
  • (Vonalkódolvasók, mérlegek)
  • Kötelező éves felülvizsgálatat
  • Online pénztárgép ügyintézés
  • (Micra, CashCube, Sam4s, Tremol)

 

Mi szükséges a pénztárgép vásárláshoz?

Cég esetén

A cég nevére szóló üzembe helyezési kód (ügyfélkapun keresztül a PTGREG nyomtatványon lehet igényelni), Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta, cégkivonat, Személyi igazolvány, és lakcímkártya. Meghatalmazás (ez csak akkor szükséges, ha nem az aláírási címpéldányon szereplő személy veszi át a pénztárgépet).

Egyéni vállalkozó esetén

A vállalkozó nevére szóló üzembe helyezési kód (ügyfélkapun keresztül a PTGREG nyomtatványon lehet igényelni), Vállalkozói igazolvány, vagy a polgármesteri hivatal által kiadott regisztrációs lap, Személyi igazolvány, és lakcímkártya. Meghatalmazás (ez csak akkor szükséges, ha nem az egyéni vállalkozó veszi át a pénztárgépet).

Éves felülvizsgálat

A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező, a felülvizsgálatot az üzemeltetés helyszínén kell elvégezni. Mivel ez kötelező érvényű, a NAV ezt ellenőrizheti és a határidő lejárta után mulasztási bírsággal büntetheti. A szervizes felelőssége, hogy megállapítsa, a pénztárgép a helyszínen valóban a jogszabálynak megfelelően működik-e, vagy sem. A rendelet értelmében felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek, amit évente meg kell ismételni. Az egymást követő felülvizsgálatok között nem telhet el 365 napnál több idő.

Ha a pénztárgépnapló nincs meg, és azt az üzemeltető vagy a részéről jelen lévő személy nem tudja a műszerész rendelkezésére bocsátani, akkor a felülvizsgálat meg sem kezdhető!

Szüneteltetett pénztárgép esetén továbbra is kötelező szintén 1 éven belül elvégezni az éves felülvizsgálatot. Abban az esetben, ha a szüneteltetés pl. a telephely megszűnése miatt történt, úgy a vizsgálatot ott kell elvégezni, ahol az adott pénztárgépet tárolják.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, ellenőrizze az előző felülvizsgálat idejét, és kérjen időpontot az alábbi elérhetőségek egyikén.

Telefon: +36 79 951-950, vagy +36 20 360-4557
E-mail: penztargep(kukac)titronic.hu

 

 

Az alábbi közlemény az éves felülvizsgálattal kapcsolatos feladatokhoz ad iránymutatást az üzemeltetőknek és a szervizeknek egyaránt:
NAV Közlemény az online pénztárgépek éves felülvizsgálatáról.

Pénztárgép befejezett üzemeltetést követő új üzembe helyezése (átszemélyesítés)

A pénztárgéprendeletben szabályozott jelentős módosítás, hogy a pénztárgép AEE alkalmassá válik más adózóhoz való rendelésre („személyesítés”), amely adat módosítható. Mindez pedig azt eredményezi, hogy ésszerű költséggel, AEE csere nélkül lehetővé válik a pénztárgépek eladása, átadása, bérbeadása, stb. Azonban fel kell hívni arra a figyelmet, hogy amely gyártó, forgalmazó nem módosítja a pénztárgép szoftverét, ott ez természetesen nem alkalmazható,hiszen a rendelet csak lehetőséget biztosít arra, hogy az online pénztárgépek átszemélyesíthetővé váljanak,azaz csak az átszemélyesítést követően adhatják el az üzemeltetők az online pénztárgépeket,illetve indulhat meg a bérbeadás is.

Pénzmozgás bizonylat

Pénzmozgás bizonylattal kell kísérni minden olyan tranzakciót, ami nem értékesítéshez, illetve sztornó vagy visszáru bizonylat kibocsátásához kötődik,
de módosítja a fióktartalmat (ideértve a bankkártyás befizetéseket, illetve a bankszámlára utalással teljesített kifizetések egyenlegét is).
Ugyancsak pénzmozgás bizonylatot kell kibocsátani, ha egy korábban rögzített bizonylaton a fizetési eszközök téves rögzítése folytán a fióktartalom összetételének módosítása szükséges. A jelenleginél pontosabban nyomon követhetővé válik a pénztárgép fióktartalma, ezzel támogatva az ún. „rovancs” ellenőrzést (a pénztárgép szerinti, és a tényleges fióktartalom összehasonlítása).

A pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló eszközt kell tartani

A pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével, kivéve, ha az eltérést az üzemeltető működési sajátosságai okozzák és az eltérés mértéke e működési sajátosságokhoz igazodik. Pénznek kell tekinteni a készpénzt, a forgatható utalványt és a papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt.

Változó telephely, mozgóbolt, mozgó szolgáltatás

A változó telephelyen, mozgóboltban vagy mozgó szolgáltató helyen működő pénztárgépként csak hordozható pénztárgép helyezhető üzembe, illetve már működő pénztárgép üzemeltetési módja csak hordozható pénztárgép esetén változtatható meg ezen módokra. A nem állandó telephelyen működő pénztárgépek esetében kötelező a GPS alapú helymeghatározás alkalmazása.

 

TEÁOR LISTA: kiknek kell pénztárgépet használni 2016. szeptember 30-tól.
TEÁOR Lista.

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
Nemzeti Jogszabálytár 2013.

9/2016. (III. 25.) NGM rendelet
Nemzeti Jogszabálytár 2016.